Plastkrukor

Fråga: Kan potatis och tomater som förkultiveras i plastkrukor. Ta upp giftiga ämnen från plastkrukorna?

Svar: Det går inte att säga ett klart ja eller nej på den frågan. För det har vad vi vet inte gjorts några tester inom det området. Utan det man kan utgå från är själva plastkrukan och vad den är tillverkad av. För att ta reda på vad den är tillverkad av tittar man i botten på plastkrukan, där finns det en triangel. I den triangeln står det en siffra som talar om vad det är för plast i just den produkten. http://www.kretsloppsbloggen.se/2014/02/24/plastmarkningar-vad-betyder-de/ . De flesta plastkrukor har siffran 5 eller 6 stämplade i den här triangeln. Det betyder att de är tillverkade av samma material som många av de produkter som idag används för att paketera mat. Vi får förlita oss på att livsmedelsindustrin har kunskap om vilka skadliga ämnen som kan läcka ut från dessa produkter och i vilka mängder. Skulle något skadligt ämne läcka ut i så stor mängd att de skulle skada oss eller miljön. Förutsätter jag att plastprodukten inte skulle få användas till produkter för direktkonsumtion som exempelvis färdigmat.

Även om nu plastkrukor inte påverkar våra växter eller oss finns det ändå en miljöaspekt att ta hänsyn till. För det används produkter och uppstår restprodukter när plastkrukan tillverkas som inte är bra för miljön. Sedan ska plastkrukan återvinnas på ett bra sätt. För att komma från plast i trädgården finns det idag många bra alternativ som exempelvis torvkrukor, papperskrukor och lerkrukor. På vår hemsida finns ändå mer tips om hur man kan minska mängden plast i trädgården. https://for.se/wp-content/uploads/2021/11/Faktablad-Plast.pdf

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar