Träaska i trädgården

Fråga: Vi får mycket ren, fin träaska från våra spisar och undrar hur vi kan använda denna i trädgården?

Svar: Träaska innehåller många näringsämnen som är bra för våra växter. Framförallt är den rik på kalium och kalcium (kvävet har försvunnit med rökgaserna). Kalium behöver alla växter i lämpliga doser och det påverkar t ex växternas avmognad positivt medan kalciumet är viktigt för cellernas uppbyggnad. I träaskan finns även fosfor och många spårämnen, men även tungmetaller kan ingå, allt beroende på trädslag och växtplats. För den exakta sammansättningen behövs en analys, eldar man med blandved varierar innehållet. Träaskan är oftast basisk och har en pH-höjande effekt på jorden. Generellt brukar man säga att man inte ska sprida mer än 1 dl träaska/m2 och år. Eftersom näringsämnena i askan är förhållandevis lättlösliga är det bra att fördela givan under växtsäsongen men undvika att sprida den samtidigt med kvävegödsling. P g a viss risk för anrikning av tungmetaller kan ni vara lite försiktiga att kontinuerligt sprida stora mängder av den i grönsakslandet. Även till växter som trivs i något surare jord, t ex hallon och potatis, rododendron och andra kalkskyende växter, ska ni använda askan med måtta. Men till ”vanliga blomrabatter”, rosor, fruktträd och bärbuskar kan ni med fördel sprida träaskan. Har ni riktigt mycket aska kan ni även använda den till gräsmattan och i komposten.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 1 2009

Mängden aska per kvm och år har redigerats efter att ny testfakta har framkommit.
Redaktören 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar