Spikklubba

Fråga: Vi har en växt i trädgården som är självsådd och fröet kommer troligtvis från fågelholken där vi matar småfåglar med fröblandningar på vintern. Det brukar för det mesta växa upp solrosor men detta har vi inte sett förut… Vet ni vad det är?

Svar: Din växt är en spikklubba, Datura stramonium, släkt med änglatrumpet och mycket

giftig, särskilt fröna som t o m har orsakat dödsfall. Innehåller atropin och skopolamin som är nervgifter. Så ta bort den så fort som möjligt, särskilt om det finns barn i närheten som kan tänkas pilla på den. Den kan ha kommit med som förorening i fågelfröblandningen.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 1 2013

Foto: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Datura_stramonium_001.JPG

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar