Äkta fikon?

Fråga: Är det äkta fikon, så kallade smyrnafikon som säljs i mitt lokala garden center?

Svar: Nej, troligen inte. Om det är ett smyrnafikon så får du ingen frukt här i Sverige. Smyrnafikon har bara honblommor och pollenet kommer istället från den närstående släktingen getfikon. Det krävs även en pollinerande insekt, fikonstekeln, som är helt specialiserad på befrukta smyrnafikon. Inga andra insekter klarar det. Varken fikonstekel eller getfikon finns i Sverige, alltså blir det ingen frukt. Troligare är att det som säljs i butik är någon form av Bornholmfikon, alltså självfertila sorter som tål vårt klimat och inte behöver befruktas. Smaken är tyvärr inte lika delikat som smyrnafikonen.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 2 2017

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar