Mindre pilträd för skärgårdstomt

Fråga:
Vi har en skogstomt i Stockholms södra skärgård. Där vill vi gärna plantera ett pilträd. Det finns en del pilträd i vår närhet som växer vilt så det bör väl passa bra. Vi vill dock gärna hitta en sort som passar vår tomt. Vi vill ha ett pilträd som inte blir så högt, kanske max 5 meter men helst lägre. Vi vill ha det yvigt och brett och gärna hängande grenar. Alltså ett “riktigt pilträd” som inte är så högt, brett får det gärna bli. Vad har ni för förslag?

Svar:
Kombinationen hängande pil och litet träd finns nästan inte. De flesta pilträd blir över 10 meter höga om de får växa fritt. De lägre arterna och sorterna har ett mer bollformat utseende. De sorter som kommer närmast ert önskemål är Salix acutifolia, spetsdaggvide, Salix acutifolia ‘Pendulifolia’, hängdaggvide och Salix elaeagnus ‘Angustifolia’, lavendelvide.

Henrik Bodin, trädgårdsrådgivare FOR, mars 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar