Gamla slipers

Fråga: Vi har köpt ett hus med trädgård i en slänt. Trädgården terrasserades med slipers, ca 70 st totalt, för ca 30 år sedan. I trädgården, i anslutning till slipersarna sattes ungefär samtidigt massor av vinbärsbuskar, hallonbuskar, smultron- och jordgubbsplantor, 5 äppelträd, 4 plommonträd, 3 körsbärsträd, allt växer tätt på en liten tomt (ca 1000 kvm)! Slipersarna har mer eller mindre ruttnat sönder nu och vi har börjat ta bort dem, hittills hälften o ersätter med stenmurar.  Våra frågor är: Vågar vi äta av frukt o bär? Kan man mäta arsenikhalter i jorden, växterna eller frukten? Skulle tomten behöva saneras på något sätt? Vart vänder man sig? Vad skulle en sanering kosta och vem betalar den? Kan man få bidrag eller liknande?

Svar: Jag har försökt luska lite vidare kring detta. En fråga: vet ni att sliprarna är arsenikimpregnerade?

När du skriver slipers så har jag utgått från att det är kerosotimpregnerade slipers det handlar om eftersom det varit det vanligaste. Och då er det inte främst arsenik utan ett komplex av andra giftiga ämnen som använts. Jag törs inte ge något självsäkert svar men jag ser det inte som någon fara att äta frukt och bär från den terrasserade ytan möjligen med undantag av jordgubbar och smultron som växer alldeles intill slipersen. Det som egentligen är av betydelse är hur gammal slipersen var när den lades dit. Då för trettio år sen fick även ganska färskt impregnerat virke säljas till konsument medan det under senare år bara varit godkänt att sälja endast minst 30 år gammalt virke. Var virket gammalt redan då för 30 år sen är risken mycket liten att det ska finnas några nämnbara rester i jorden. Var impregneringen däremot ganska färsk så har det som lakats ur hamnat i jorden där det kan ligga kvar mycket länge. Men man vet också att ämnen från kreosot binds ganska hårt i marken och rör sig inga större sträckor. Det mesta finns i en radie på ca 50 cm runt det impregnerade virket. De skadliga ämnena i kreosot är inte direkt upptagbara av växterna utan det är framförallt i kontakt med jorden man kan få i och på sig av de skadliga ämnena. Därför får t ex inte kreosotimpregnerat virke förekomma i anslutning till lekplatser.

Om ni är oroliga skulle jag rekommendera er att kontakta miljöförvaltningen i er kommun. De kan nog också svara på vart ni kan vända er för analys respektive sanering. Tänk också på att hantera det virke ni tar bort på ett säkert sätt. Det finns särskilda regler för hur kreosot- resp arsenikimpregnerat virke får hanteras. Kolla med kommunen.

Solveig Sidblad, Koloniförbundet 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar