Kvalitetsbeteckning på lök

Fråga: Vad betyder de olika beteckningarna för lök-kvaliteter?

Svar: Under beteckningen str/stl som anges i välsorterade lökkataloger och på försäljningsemballage finner du olika siffror som varierar mellan olika arter och sorter. Beteckningen är helt enkelt ett mått på lökens omfång, t ex anger sifferkombinationen 11/12 att lökens omfång är 11–12 cm. Beteckningen ska användas när man beställer lök för att på det viset säkerställa en jämn och bra kvalitet på löken. Ingen lök får vara mindre än det som anges. Vill man ha maximal blomning första året så anger man de mått som man kan finna i lökkatalogerna. Då är löken ”fullmatad”, dvs färdigvuxen. Ju större lök, desto bättre är kvaliteten.
Olika arter har olika beteckningar, beroende på växtens karaktär. Kejsarkronor har naturligtvis större lök än t ex Scilla. Förädlade tulpanlökar brukar anges 11/12. Ibland kan man se beteckningen 12/+ det betyder att lökarna har ett omfång på minst 12 cm. Vildtulpaner har mindre lökar, t ex anges kvaliteten för dvärgtulpan, Tulipa turkestanica, med 7/+. En hyacint anges med storleken 15/16 eller 16/17. Det kan skilja lite mellan de olika sorterna. Våra vanliga storkroniga narcisser brukar ligga mellan 12/14 och 14/16. Vildarter och arter inom gruppen jonquill kan spänna mellan 8/10 och 10/12. Botaniska krokusar har ett omfång oftast på 5/+ medan storblommiga sorter ligger mellan 8/9 och 9/10. Mona Wembling, Movium direkt nr 6/2007 (Något nedkortad och modifierad version av originalsvaret)

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar