Gallkvalster på avenbok

Fråga: Vi har en fantastisk avenbokshäck som vi planterade för åtta år sedan och som nu avskärmar oss från buller och insyn. Vi har skött den noga med nedgrävda vattenslangar, gödning och klippning. Men i år har något hänt. Häcken har blivit mycket glesare och när man tittar närmare har bladen varit hoprullade och vissa grenar helt utan blad. Bladen har inte torkat och jag har inte kunnat se några djur. Har även sett flera andra avenbokshäckar i närområdet med denna ”krussjuka”. Vad kan vi göra?

Svar: Er häck är angripen av avenboksgallkvalster, Aceria macrotrichus. Avenbok är en populär och tacksam häckväxt, men angreppen av gallkvalster tycks ha ökat och orsakar då dessa missprydande skador. Växten dör inte, men blir försvagad och prydnads- och funktionsvärdet minskar. Djuren lever fritt på bladen, är små och genomskinligt vitgula och svåra att se med blotta ögat. De suger växtsaft och förorsakar denna typiska veckning/krusning av bladen. Det ni kan göra är att till våren, i samband med knoppsprickningen, behandla häcken med svavel. Då har gallkvalstren ännu inte hunnit föröka sig och är inte skyddade av bladveckningen de förorsakar. Behandlingen kan med fördel upprepas en andra gång efter ungefär en vecka. Preparatet heter Kumulus DF och är ett svavelpulver som blandas i vatten. Följ anvisningarna på förpackningen. Använd en bra spruta som rymmer flera liter och behandla hela häcken, utan att överdosera och inte i starkt solsken. Även genom att vara uppmärksam och tidigt plocka bort angripna blad minskas antalet gallkvalster.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 5 2012

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar