Vad är det på neriumbladen?

Fråga: En av våra medlemmar skickade över ett blad från en nerium, Nerium oleander, i en tändstickask i våras. Han hade hittat ”korn” på bladens undersidor och på stammarna. När jag plockade fram bladet ur asken såg jag att det var sköldlöss hans växt hade fått.

Svar: Sköldlöss finns på både inomhus- och utomhusväxter. De är svårbekämpade eftersom skölden skyddar lössen i alla utvecklingsstadier. Lössen avsöndrar s k honungsdagg, vilken brukar klibba av sig och hamna på t ex fönsterbrädan. Klibbet i och kring växten kan alltså vara en första indikation på ett angrepp. Sköldlöss kan vara svåra att bli av med. Behandling med såpsprit är en rekommenderad metod. Använd 5 % (0,5 dl såpsprit till 1 liter vatten) lösning av såpsprit. Upprepa behandlingen 4–5 ggr med 7–10 dagars mellanrum, vilket kan göra att angreppet minskar rejält. Såpspriten sprutas på eller gnids in med trasa. Färdig såpsprit finns att köpa på vissa apotek, men håller på att utgå ur sortimentet. Gör din egen såpsprit genom att blanda 0,5 dl såpa och några droppar T-röd (eller annan sprit) i en liter vatten. Bäst effekt får bekämpningen om djuren är i sitt ungstadium, för då kryper de runt på växten. Detta ser man med lupp eller förstoringsglas.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 5 2011

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar