Fula blad på stjärnflocka

Fråga: Jag har fått fula bladfläckar på mina stjärnflocka? Vad beror det på och hur kan jag minska problemet till nästa år?

Foto: Ulf Nilsson

Svar: Tyvärr är du inte ensam om detta problem. Det är en så kallad minerande fluga (Phytomyza astrantiae) vars larver gör fula gångar i bladet. Larverna lever precis under de övre cellagren på bladen där de sen äter sig framåt. Resultatet blir till sist en ful blåsmina. Angreppen återkommer ofta år efter år på samma plats men kan variera i styrka. Det finns inte så mycket att göra åt stora angrepp. Möjligen kan det göra viss nytta att efterhand plocka bort angripna blad och bränna dessa.

Angreppen har de senaste åren varit så omfattande att många trädgårdsanläggare tvekar att plantera större bestånd av stjärnflocka i offentliga planteringar. Vilket är synd då den är en fantastisk vacker och lättodlad perenn.

Källa: Ingrid Åkesson, Movium Rådgivning

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 3 2017

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar