Giftighet hos druvfläder

Fråga: Jag har alltid trott mig veta att druvfläderns röda bär skulle vara giftiga. Nu i sommar kom jag att diskutera saken med en vän från Schweiz och han hävdade att han brukade göra gelé på bären och att det skulle smaka utmärkt. Lever han farligt eller kan det möjligen vara så att giftet finns i fröna och inte kommer med i saften? Kanske är druvflädern bättre än sitt rykte.

Svar: Jag hade också för mig att druvfläderns bär är olämpliga att förtära i alla former. Men i nya boken ”Farliga och ofarliga växter” av SvenOlov Strandhede (Bilda förlag 2002) står det att ”Fröna i de röda bären av druvfläder kan vid förtäring ge upphov till kräkningar, slöhet och feber” men ”Den kokta bärsaften av druvfläder är inte giftig.” I den äldre boken ”Våra giftiga växter – är de farliga?” av Karl Rodhe (LTs förlag 1981) står det inget om eventuell tillredning, endast om giftigheten, t ex att ”om mer än 10 bär förtärts och fröna tuggats sönder finns risk för förgiftning” samt att ”de mogna bärens frön men inte det saftiga fruktköttet innehåller ett bitterämne, som verkar slemhinneirriterande” . Det är tydligen fröna som är boven, och din vän har väl lärt sig tillreda gelén utan dessa. Men att äta druvfläderbär rätt upp och ner verkar uppenbarligen inte lämpligt.
Eva Wirén, Hemträdgården nr 6 2002

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar