Fula blad på päronträd

Fråga: Redan tidigt på säsongen angreps bladen på päronträdet av någon ohyra. Fläckarna började längs bladnerven som små ljusa knottror för att senare bli till kraftiga mörka fläckar över nästa hela bladytan.

Svar: Det är pärongallkvalstret (Epitrimerus pyri) som orsakat skadan. Gallkvalstren är mikroskopiskt små och övervintrar på päronträdet under knoppfjällen. På våren börjar de suga näring från bladen och efterhand uppkommer knottriga galler.  Vid kraftiga angrepp kan bladen falla av. Särskilt känsliga är nyplanterade och unga träd. De små gallkvalstren sprids med smittat växtmaterial, eller passivt med vinden men kan även lifta med fåglar och insekter.

Vid smärre angrepp kan angripna blad plockas bort och brännas. Det finns en hel del nyttodjur som gärna äter dessa gallkvalster t ex rovkvalster, nätvingar och blomflugor. Gynna gärna dessa! Vuxna blomflugorna och nätvingarna äter pollen och nektar från blommor medan deras larver är rovlevande och äter olika insekter. Nätvingar och blomflugor uppskattar därför när det finns blommande växter som blommar under hela odlingssäsongen. De orkar då lägga fler ägg och larverna kan äta upp fler skadeinsekter.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 3 2017

Foto: Ulf Nilsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar