Sotdaggsvamp

Fråga: Vad är det för något vi har fått på vinrankan? Det är svart och klibbigt.

Svar: Det är sotdaggsvamp. Vilket är ett samlingsnamn för ett antal svamparter som har det gemensamt att de bildar ytliga beläggningar. Svamparna hämtar sin näring ur kolhydratrikt organiskt material som finns på ytorna. Oftast är det exkrementer (avföring) från bladlöss av olika slag. Svamparna gör ingen direkt skada på vinrankan. Däremot kan de göra en indirekt skada genom att hindra solljuset så det inte kan komma in till klorofyllet. För att slippa sotdaggsvamparna måste tillförseln av kolhydratrikt organiskt material stoppas. Så börja med att leta efter bladlöss/ sköldlöss/ ullöss på vinrankan. De sitter ofta på undersidan på bladen ovanför eller på stammarna ovanför. När dessa skadegörare är bekämpade kommer sotdaggsvampen att försvinna av sig själv. För att skynda på försvinnandet av svampen kan man tvätta bladen med såpvatten.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2021

Foto: Birgit Lindal

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar