Frilandshibiskus med gula blad

FRÅGA: Har en frilandshibiskus som står i soligt läge och i vanlig trädgårdsjord, på västkusten. Varför får den ljusa, gulgröna blad? Är det någon ohyra?

SVAR: Vanlig storbladig frilandshibiskus, Hibiscus sinosyriacus, är en vacker sensommarblommande buske som klarar sig fint i de mildare delarna av vårt land. Bäst trivs den i ett soligt, vindskyddat läge. Jorden ska vara mullrik och väldränerad. pH-värdet har ingen jättestor påverkan på växten. Den klarar sig bra i jordar från pH 5,5 till pH 7,0. Troligast är jorden lite för tung och blöt där den är planterad, så rötterna får en lättare syrebrist, vilket leder till att de inte kan arbeta på rätt sätt och ta upp den näring plantan behöver. Så det är snarare det än någon ohyra.

Om det är ett mindre exemplar (upp till en meters höjd) rekommenderar jag att den grävs upp i vår när det går att gräva. Blanda upp jorden med rododendronjord och
grov sand så att det blir en porös bädd att plantera hibiskusen i. Återplantera och var noga med vattningen och även gödslingen under nästa sommar. Rododendronjord är föreslagen för att ett lite högre järninnehåll i marken har visat sig gynna bladens gröna färg på plantan och järn blir även mera tillgängligt om pH-värdet är lägre i jorden. Täck gärna marken med täckbark för att minska behovet av vattning under sommaren.

Om det är ett större exemplar är det bäst att lägga ut rododendronjorden och sanden, totalt ett lager på 5–10 cm, kring plantan och mylla ner jordförbättringen i den befintliga jorden ner till ett djup av 10 cm i den befintliga jorden. Täck där efter med täckbark. Upprepa jordförbättringen om två till tre år.

Henrik Bodin, Hemträdgården, nr6 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar