Vad är detta slemmiga?

FRÅGA: Hittade efter mycket regnande detta konstiga, slemmiga på min gräsmatta. Vad kan det vara, vi har gott om mördarsniglar, kan de vara orsaken?

Anders Sörman

SVAR: Det är en slemsvamp som dykt upp i din gräs

matta. Den är svår att artbestämma, men den gör ingen skada. De trivs under fuktiga förhållanden, dyker plötsligt upp för att sedan snart försvinna igen. Mördarsniglarna är oskyldiga denna gång.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar