Vad är detta slemmiga?

FRÅGA: Hittade efter mycket regnande detta konstiga, slemmiga på min gräsmatta. Vad kan det vara, vi har gott om mördarsniglar, kan de vara orsaken?

Anders Sörman

SVAR: Det är en slemsvamp som dykt upp i din gräs

matta. Den är svår att artbestämma, men den gör ingen skada. De trivs under fuktiga förhållanden, dyker plötsligt upp för att sedan snart försvinna igen. Mördarsniglarna är oskyldiga denna gång.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2018

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar