Rödmålla – ogräs eller invasiv växt?

Fråga: Denna växt har växt upp i en pallkrage på tomten. Tacksam för svar om vilken växt det är och om den klassas som ogräs eller är en invasiv art?

Rödmålla Chenopodium rubrum Foto: Gun-Liz Hagman

Foto: Gun-Liz Hagman

Svar: Det ser ut som en rödmålla, Chenopodium rubrum. Den räknas som vanligt ogräs, inte som invasiv. Den fröar av sig med frön, så det kan vara bra att avlägsna den innan den fröar av sig allt för mycket.

Solveig Sidblad FOR-rådgivare 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar