Paradisbuske

Fråga: Vi har en tre meter lagom hög paradisbuske som börjar bli alltför glest nedtill. Vad finns att göra ?

Svar: Det bästa sättet att få den tät nertill är att föryngringsbeskära den, alltså klippa ner den till 20-30 cm i vår. Toppa den sen under ett par års tid så de nya skotten förgrenar sig bra. Därefter låter man den växa fritt.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 4 2013

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar