Flytta idegran på sommaren

Fråga: Går det att flytta en gammal idegran mitt i sommaren?

Svar: Det är aldrig bra att flytta en etablerad växt mitt i sommaren. För hur man än gör grävs många sugrötter av och plantan kommer lida av vattenstress under en längre tid, innan det har bildats nya rötter som kan förse de gröna delarna av plantan med vatten igen. När det gäller idegranar är det optimalt att flytta dem tidigt på våren när tjälen gått ur marken och innan de börja växa. Alternativet är att flytta dem på hösten när plantan slutat växa men innan det är risk för tjäle.

Viktiga saker att tänka på vid flytten av äldre etablerade växter är att försöka få med så mycket rötter som möjligt. Och gärna minska ner grönmassan. Det vill säga beskära växtens ovanjordiska delar. Luckra jorden på den nya växtplatsen. Vattna i det här fallet idegranen lite extra första somrarna tills den har etablerat sig på den nya platsen.

FOR-rådgivarna 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar