Vanlig gran i sockertoppsgranen

FRÅGA: På vår sockertoppsgran har det vuxit ut en grankvist. Vad har hänt?

SVAR: Sockertoppsgran, Picea glauca ’Conica’, är nära släkt med vanlig vitgran, Picea glauca. Eller om man ska vara mer exakt, är en naturlig mutation av vitgran. Den här mutationen hittades i Albertaområdet i Kanada för länge sedan och har uppförökats från det exemplaret. Ibland händer det att enstaka celler i en gren hos sockertoppsgran bestämmer sig för att mutera tillbaka till vanlig vitgran. Och då får man dessa vanliga grangrenar i sockertoppsgranen. Klipper man inte bort en sådan gren kommer den att växa till och göra så att sockertoppsgranen blir en vanlig storvuxen vitgran, i stället för en kompakt, mindre sockertoppsgran.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr6 2020, https://svensktradgard.se/

Foto: Erling Ostman

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar