Odla grönsaker

Fråga: Jag har bestämt mig för att anlägga en köksträdgård nästa år. Vad ska jag tänka på? Speciell jord? Hur mycket ska jag vattna? Vilka växter är bäst att odla? Hur sköter jag dem? Läste att man ska låta ”renset” ligga kvar, stämmer det?

Svar: Din fråga är väldigt omfattande, så det får bli några av de viktigaste punkterna.

• Mullrik porös jord är det bästa. Ofta måste man förbättra sin befintliga jord med mycket organiskt material som kompost och stallgödsel för att den ska bli riktigt bra, en åtgärd som behövs varje år.

• Soligt läge och någorlunda vindskydd.

• Gör upphöjda, fasta bäddar. Trampa inte i dessa, det förstör jordstrukturen.

• Grundgödsla på våren med t ex hönsgödsel, Chrysan eller benmjöl.

• Gödsla med något kväverikt, t ex hönsgödsel, blodmjöl, ett par gånger under sommaren, eller marktäck med gräsklipp som både ger näring och håller fukten kvar i jorden.

• Rens kan ligga kvar som marktäckning, utom ogräs med fröställningar.

• Vattenmängder beror på vad du odlar, jorden, vädret, om du marktäcker eller inte. Philippe Plöninge skriver utförligt om vattning i sin bok ”Den goda jorden”.

• Använd växtföljd, dvs låt olika växtslag byta plats varje år. Det håller jorden frisk.

• Att förkultivera i stället för att direktså kan vara bra, det ger starkare plantor med ett visst försprång.

• Odla det du tycker om! Plocksallat, mangold, bönor, ärter, koriander brukar vara lätta att lyckas med. Blanda gärna in t ex ringblommor, tagetes. Pröva dig fram med någon ny grönsak varje år.

• Odla gröngödsling på en bit av landet. Det är växter som förbättrar jorden.

• Ha fiberduk till hands – bra som skydd mot skadedjur.

• ”Handbok för köksträdgården”, Lena Israelsson, är en bok jag varmt rekommenderar dig i din framtida grönsaksodling!

Eva Wirén, Hemträdgården nr 5 2004

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar