Få fart på vinbären

Fråga: Jag har en lott som sluttar lätt mot söder, på sina ställen ganska tunt jordlager över berget, lite torrt och sandblandat. Mina grannar, bara ett par meter bort har präktiga vinbärsbuskar, medan mina tynar fortfarande efter flera år. Drömmer om en bärhäck, men krusbären vill inte heller, några sorgsna pinnar bara. Försökte förra året att gödsla rejält med kogödsel och vattnade ordentligt, men knappt märkbar skillnad.
Har du tips på åtgärder för att få buskarna att ta sig, eller har du tips på andra bär ?

Svar: Det är förmodligen den magra jorden och det tunna jordlagret som gör att inte dina buskar vill sig riktigt. Prova att lägga på ett rejält lager plantjord, upp till 10 cm, runt och i buskarna. De tål det och kan då skjuta nya rötter från grenarna.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2006

 

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar