Små vattenspeglar i trädgården

Fråga: Vill gärna ha ”småvatten”, dvs små fågelbad eller vattenspeglar i trädgården. Har ni några enkla, våta tips hur jag ska få stil på det hela?

Svar: Att ha små fågelbad i trädgården är en tillgång för alla – från minsta insekt till oss nyfikna människor som på plats kan njuta av besökande fåglar och fjärilar. Enklast är att skaffa ett stort krukfat av lera – snyggt och gjort på 5 minuter. På fatet är det bra att placera någon eller några stenar som insekter kan landa på för att lättare komma åt vattenytan. Fåglarna har inga problem att njuta i dessa mindre vattenspeglar. Att själv gjuta fågelbad i betong är trevligt – rabarberblad är bra att använda som form. I böckerna ”Betong som hobby” av Malena Skote eller ”Betong, en gjuten hobby” av Zacke Hedengren hittar du fler tips på små fågelbad att göra själv. Placeringsmässigt tycker jag dessa mindre vattenspeglar kan sättas ut lite här och var i trädgården, mer effektfullt och skyddat för fåglarna i närheten av perenner än direkt på den välansade gräsmattan. Att använda tretalet, dvs alltså tre fat i grupp, blir alltid snyggt, speciellt om faten har olika diameter! Fyll på vatten kontinuerligt, gör rent kärlen och byt vatten då och då med tanke på smittorisken fågel till fågel. Våra husdjur, som hundar och katter, använder gärna fågelbadet som vattenho

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 5 2009

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar