Plantera för avskildhet

Fråga: Vår granne har byggt en pool nära tomtgränsen vilket gör att plask, skratt och skrik inkräktar på vår trädgårdsfrid. Delar av avskiljande ligusterhäck och björkar har tagits bort och tomterna har nu direktkontakt. Vi behöver snabbt ny vegetation som kan ge avskildhet, dämpa ljudnivån och ge ett mervärde till vår trädgård. Grannens tomt ligger något högre. Läget är soligt, jorden är lerig. Vad rekommenderas?

Svar: Här gäller det att snabbt få till en skyddande barriär för ljud och insyn i samförstånd med er granne. Börja med att fylla upp i nivå med granntomten för att vinna planteringshöjd. Gör en ganska bred, något sluttande och mjukt formad rabatt på er sida av gränsen. Till kant kan en större fältsten eller en låg stödmur användas. Den upphöjda växtbädden ger goda förutsättningar för planteringen.
En bred plantering ger dels bättre skydd mot insyn och ljud än en vanlig smal häckplantering, dels möjlighet att få en varierad, vacker plantering med grupperingar och
växter på olika nivåer. På lämpligt ställe planteras ett nytt kronträd som mer ger skydd och dämpar ljudvågorna. För att få ”direktverkande skydd” kan den vintergröna tujan, Thuja occidentalis ’Smaragd’ planteras. Denna sort är fint grön, välformad, smal och tät i sitt växtsätt, vilket den behåller utan klippning. Den går dessutom att få i stora storlekar, upp till 2,5 m höga. Sluthöjden ligger på ca 4 m och bredden på ca 1 m, men den växer förhållandevis långsamt. Planteringsavstånd 0,4–0,5 m, beroende på plantstorlek. Bra kvalitet och storlek är en krukodlad, 1,25–1,50 m hög planta. Välj gärna olika storlekar av tujan, dels för att få en intressantare sluttande ”höjdform” som bättre integreras med befintlig ligusterhäck, dels för att kunna satsa mest i plantstorlek och kostnad där skyddet behövs bäst. Tujorna kan med fördel växa fritt men ni kan även styra höjd och form genom att ”osynligt” toppa dem på önskad sluthöjd.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2009

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar