Hur blir jag av med mjöldagg?

FRÅGA: Förra året hade jag mjöldagg på tomater och gurka i mitt kallväxthus. Måste jag byta ut jorden i år? Även min häck med sibirisk ärtbuske får mjöldagg. Är det kanske den som smittat plantorna i växthuset? Finns det något jag kan spruta häcken med?

SVAR: Det finns många olika mjöldaggssvampar och de flesta är specialiserade på en viss värdväxt. Så det är inte angreppet på den sibiriska ärtbusken som spridit sig till växthuset. Ja, det är förmodligen olika mjöldaggssvampar även på gurk- och tomatplantorna. Utveckling av mjöldagg gynnas av värme och torka vilket det lätt blir i ett växthus. Men fukt behövs för att svampsporerna ska gro. Så snart man upptäcker ett angrepp i växthuset tar man bort det angripna bladet. Upprepad behandling med
natriumbikarbonat (1–2 tsk bikarbonat + 1–2 tsk rapsolja till en liter vatten) kan hålla tillbaka angreppet. Natriumbikarbonat används vid bakning och finns att köpa i livsmedelsbutiken. Efter säsongen är det viktigt att sanera och få bort allt gammalt växtmaterial och rengöra i alla skrymslen i växthuset. Du behöver inte byta all jord, men det är bra att ta bort det översta jordlagret och ersätta med ny jord och tillföra naturgödsel, vilket även vitaliserar jorden inför odlingssäsongen. Sibirisk ärtbuske får lätt mjöldagg och svampen har lättare för att angripna unga skott och blad, så en klippt häck får ofta stora angrepp. Smittan övervintrar i bladknopparna på busken. Man kan även här behandla med bikarbonat eller svavel, preparatet Kumulus DF, upprepade gånger i knoppsprickningstider för att motverka angrepp. Men frågan är om det är värt besväret. Kanske är det dags att byta ut häcken eller hålla den som friväxande i stället.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 1 2016

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar