När ska frilandsgurka sås?

FRÅGA: Jag har köpt frön av gurkan ’Muncher’ och tänker så dem utomhus. När ska jag så? Jag har byggt upp en vall mitt i pallkragen och tänker så fröna där. Jag finns i Stockholmstrakten.

SVAR: Sorten ’Muncher’ är en god salladsgurka som ger rikligt med 10–15 cm långa, släta frukter utan att plantan blir gigantisk, så sortvalet är bra för pallkrage och kruka. Men mer än två plantor på rad på din vall eller drill, som åsarna heter på gurkspråk, blir svårt att få plats med i en pallkrage, om du inte binder upp gurkrankorna på höjden. Så fler frön och ta sedan bort övertaliga, om för många gror. Jorden behöver ha en temperatur på ungefär 15 grader för att fröna ska gro. Och lägsta nattemperatur ska helst inte krypa under 5 grader, sedan fröna grott. Gurkor är värmekrävande och det är lätt att misslyckas om man börjar för tidigt. Runt slutet på maj kan vara lämplig såtid för gurka i Stockholmstrakten. Täck gärna jorden med svart plast,
så att den blir uppvärmd före sådd, om våren är kall. Efter sådd täcker du med fiberduk för jämnare temperatur och fuktighet. Använd sedan fiberduk tills det är sommarvärme, dag som natt. Lätta på duken när plantorna börjar blomma, för pollineringens skull. Kom ihåg att vattna, det torkar snabbare i en upphöjd pallkrage än i vanlig bädd. Gurkor är näringskrävande, så även om jorden är grundgödslad behövs mer näring när tillväxten tar fart. Med fördel används gräsklipp som marktäckning, det ger kvävetillskott och håller jorden fuktigare. Men lägg inte täckningen för tätt mot gurkornas rothalsar, eftersom de lätt drabbas av röta. Odling på drill gör att rothalsarna hålls torrare och friskare.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 2 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar