Vilken sten ska jag välja?

Fråga: Jag ska lägga sten på en uteplats och på mindre gångar i trädgården men har svårt att bestämma mig för vilken typ av sten jag ska lägga. Natursten är snyggt och finns i en massa varianter både i form och material. Betongsten är intressant men kanske lite tråkigt? Jag har också hittat marktegel som är ett mycket snyggt material. Kan du råda mig i valet.

Svar: Detta är lite klurigt och några frågor söker sina svar innan man väljer sten till sin trädgård: Ska du lägga stenen själv? Naturstensytor är svårare att få snygga för ”amatörstenläggare” än ytor av betongsten och marktegel, där alla stenar är lika tjocka. Hur stor är din budget? Natursten och ”äkta” marktegel betingar ett högre pris i inköp. Naturstenar som oftast är olika stora och olika tjocka tar längre tid att lägga, vilket ger högre arbetskostnad om man inte lägger själv. Ska ytan snöröjas vintertid? Vissa stenar är ojämna och man fastnar lätt med snöskyffeln i ytan. Där man tar bort snön går också tjälen djupare, vilket kräver en djupare överbyggnad (ett kapillärbrytande material, bärlagergrus, under själva slitytan, stenen) för att stenarna ska ligga kvar på sina platser även efter vintern. Var bor du i Sverige? Den frågan är viktig så du vet hur djupt du måste schakta och fylla med grus för att nå frostfritt djup, så att beläggningen förblir plan efter första vinterns tjäle. Ska bilar stå på ytan? Det är inte aktuellt hos frågeställaren men kanske hos andra med stenläggningsplaner. Det påverkar både schaktdjup för överbyggnad och tankar kring oljespillsfläckar från motorfordon. Från vilken tidsepok är ditt hus? Vissa naturstenar passar till vissa hustyper och i vissa områden. Betänk att gatsten aldrig låg i trädgårdarna i början av 1900-talet utan uteslutande som just gatubeläggning i staden, in i trädgårdarna började den komma under 1980-talet. Kalksten hittar vi t ex i 1940-talets trädgårdar. Vilka material har du redan i trädgården? Blanda inte för många olika beläggningsmaterial på en normalstor trädgårdstomt – det ger ett rörigt intryck. Dessa frågor är både praktiska och designmässiga och viktiga att ha tänkt igenom innan det är dags för stenläggning. Små stenar passar till små ytor och gångar (betongsten, smågatsten, marktegel), större, oregelbundna stenar passar bättre på bredare gångar och större uteplatser (kalksten, skiffer). Är gången vindlande med många svängar välj små stenar, är uteplatsen oval eller rund använd gärna mindre stenar för att få till formen snyggt. Granit finns som smågatsten (ca 10 x 10 x 10 cm), storgatsten (ca 24 x 14 x 10 cm) och i större block. Dessa tre olika storlekar är snygga och livfulla att kombinera på en större uteplats oavsett uteplatsens form. Stenarna är av samma material, vilket ger färgharmoni över ytan och de mindre stenarna formar lätt ytans ytterkant. God inspiration före anläggningen kan du alltid finna i nyare villaområden! Ta en promenad med familjen och kika in över staketen och se hur andra har gjort. Vad du och familjen gillar eller inte kommer snabbt att utkristalliseras under en sådan inspirationspromenad. I kommande nummer av Hemträdgården kommer vi att ta upp hur man rent praktiskt lägger sten i den egna trädgården, se nr 1, 2012.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 5 2011

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar