Dillpion eller herrgårdspion?

FRÅGA: Jag och flera andra har i våra trädgårdar en lättodlad pion, som vi kallar dillpion. Några säger att det inte är äkta dillpion, utan något som heter herrgårdspion. Hur ser man skillnad?

SVAR: Dillpionen, Paeonia tenuifolia, är en egen art medan herrgårdspionen, Paeonia × hybrida, är en korsning mellan denna och sibirisk pion, Paeonia anomala. Herrgårdspion förväxlas ofta med dillpion. Herrgårdspionen är mera robust och reslig och bladen är något mindre dill-liknande. Blomman hos dillpionen är mer röd än herrgårdspionens, som har en mera blåröd ton, men ser man dem inte intill varandra är det inte lätt att veta. Dock är herrgårdspionen vanligare än den mera svåröverkomliga (och ofta dyra) dillpionen.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 2 2014

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar