Rosor i 10-15 cm jord?

FRÅGA: Vi har sommarställe på västkusten och planerar nu för ny uteplats i skydd av vindar från nord, väst och öst. Den ligger i en slänt som vi planat ut och jag skulle gärna vilja sätta rosor runt den. Rosor rekommenderas ett planteringsdjup på 50–60 cm. Vi har 10–15 cm jordlager. Om vi bygger upp en rabatt, så att rosorna får det djup de vill ha, hur skyddar vi dem mot frost på vintern? Kan man tänka sig tre pallkragar i stället för rabatt? Har du något annat förslag?

SVAR: Ett jordlager på 10–15 cm är inte mycket att plantera i, oavsett vilka växter man vill ha. Till storblommande rabattrosor krävs ett jorddjup på cirka 50 cm med bra matjord för att de ska trivas. Så om det är den typen av rosor som önskas måste det byggas upp ett tjockare jordlager. Alternativet är att välja vanliga, mer torktåliga buskrosor som normalt sett växer ute vid kusten och som inte kräver så mycket jord för att trivas. Oavsett vilket alternativ som väljs måste rabatten förses med droppslang, så att ni kan vattna under torrperioder. Kan ni bygga upp rabatten så att jorddjupet blir 20–30 cm går det att prova om sorter inom släktet pimpinellrosor klarar sig. Nackdelen med dessa rosor är att de oftast bara blommar en gång på sommaren. ’Valdemarsvik’ är en dubbel vit pimpinellros som funnit i Sverige i 100 år. Är det storblommande, remonterade rosor som gäller så måste jorddjupet vara 50 cm. Jorden ska innehålla mycket organiskt material som kan hålla och ge ifrån sig både vatten och näring till plantorna. Det går bra att bygga med pallkragar om det nu inte ska göras robustare och finare lådor med betongsten eller ekslipers. För att hjälpa växterna att klara vintern rekommenderar jag att insidan på odlingslådan isoleras med frigolit. Ställ en 3–5 cm tjock skiva mellan jorden och kanten på lådan. Fyll sedan i jord och plantera enligt rekommendationerna för rosor. Förädlingsstället ska vara 10 cm under jordytan. Är det rotäkta plantor, vilket är att föredra, ska även dessa exemplar planteras 5–10 cm djupare än vad de är planterade i sina krukor. Läs mer i vårt faktablad nr 17, Att lyckas med rosor. http://www.tradgard.org/kunskap/kunskapsbank/faktabladen/17_rosor.pdf Komplettera gärna plantering med tåliga perenner som stäppsalvia eller svagväxande klematisar, som E­sorterna Kajsa, Tuva och Tindra, som kan hänga över kanten.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 3 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar