Beskära yuccalilja/yuccapalm

Fråga: jag har en yuccapalm som har blivit lång. Vill ha den kvar. Men skulle vilja ha toppen på den i stället. Kan jag spara den men måste jag se till att det blir rötter först eller kan jag endast lägga den i ny jord direkt.

Svar: Du kan sätta toppen i ny jord direkt, gärna lite sandblandad. Men var noga med att hålla jorden fuktig tills den rotat sig. Du kan också klippa ner stammen och spara den på den höjd du vill ha den och låta den skjuta nya skott.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 1 2015

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar