Skötsel av stenros

Fråga: Jag söker svar på hur jag skall hantera mina Rosa canina. Planterade in dem i min trädgård för kanske 10 år sedan för att jag gärna ville ha nypon att ta tillvara. Under åren som gått har jag märkt att de är alltför starkväxande och har beskurit dem en del eftersom de blir ofantligt höga och inte går att hantera då de växer upp och över ett växthustak. Jag börjar bli less på dem men vad kan man göra. Mina tankar har gått till att kanske det skulle gå och förändra genom att okulera med rabattroskvistar. Jag antar att de har gigantiska rotsystem och kanske inte går så lätt att gräva upp dem heller. Därför undrar jag vad man kan göra åt dem.

Svar: Det finns tyvärr inga enkla lösningar på ditt rosproblem. Rosa canina eller stenros är verkligen starkväxande som du säger. Att okulera in exempelvis rabattrosor på vildrosor går, i England på 1800-talet gjorde man hela häckar av okulerade rosor. Men det är svårt.

Det finns två alternativ. Antingen gräver du bort dem, för hand och ser till att få med en större del av rotsystemet. Det är jobbigt men det är effektivt. Det andra alternativet är att ringbarka varje planta längst ner under den understa grenen. Ta bort bara barken runt om och åtminstone några cm brett. Det kommer att ta tid innan rosorna dör, kanske ett till två år men sen kan du klippa bort riset och gräva upp de grövsta rötterna, resterande rötter kommer att multna bort. Klipp inte av dem innan de är helt döda! Därefter kan du göra om rabatten som du vill ha den!

Linnea Hannebo, Koloniträdgården nr 4 2017

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar