Varför blir det inga rosetter på rosettkålen?

FRÅGA: Mina kalette-plantor verkar inte få några rosetter längs stammarna. Plantorna är ca en meter höga. Vad kan det vara för fel? Odlar i pallkragar med insektsnät. (Frågan ställdes i mitten på augusti.)

SVAR: Rosettkål, Brassica oleracea, Rosett-gruppen är mig veterligen ett nytt kålalternativ i våra köksträdgårdar. Det är en korsning mellan bryssel- och grönkål. I stället för knutna små huvuden längs stammen bildas löst knutna rosetter med grönkålskaraktär. De är både goda och dekorativa. kalettes är en handelsbeteckning på rosettkål. Rosettkål har i likhet med brysselkål lång utvecklingstid. Vanligen räknar man med förkultivering och utplantering i maj–juni för att sedan kunna skörda i september– december, beroende av sort och väder. Eftersom kålen är frosttålig, kan man skörda under lång tid. Sedan kan man även äta dess blad som vilken grönkål som helst. Bryt av bladen nerifrån, ta inte alla och låt toppen vara kvar, tills rosetterna börjat utvecklas. Vid det här laget (Oktober) hoppas jag att du nu har börjat få rosetter i bladvecken längs stammen. Ja, det kan också vara så att plantan övervintrar (vintertäck) och rosetterna visar sig först till våren! Så blev det för några av mina plantor av sorten Petit Posy Mix i fjol i Mellansverige. Rosettkål odlas som ettårig, men är tvåårig och blommar och bildar då frön andra året. Täckning inför vintern kan man göra med t ex tjock fiberduk (eller flera varv med tunn), bubbelplast (inte för tätt) m m. Även luftig halm, som sedan täcks mot fukt och regn, fungerar. Täckningen ska isolera mot kyla och snabb nedfrysning, utan att täckmaterialet blir som ett fuktigt omslag, så att plantorna ruttnar. Ett växlande vinterväder mellan kallt och varmt och sträng kyla kan ställa till det, annars är snö ett bra isoleringsmaterial.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 5 2017

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar