Citronträd med rotskott

Fråga:
Jag har ett citronträd som är ca 5 år och ger fantastiska citroner. I vintras blev det tyvärr försummat och tappade stora delar av sina blad och några grenar har dött. Det är också beskuret ganska elakt för något år sedan. För ungefär 1 månad sedan började vad jag trodde var en ny gren att växa ut från stammen. Nu ser man att denna gren absolut inte hör till trädet. Bladen är mindre och grenen har även långa taggar. Vad kan detta vara och vad ska jag göra med den?

Svar:
Det skott som kommit på stammen är skott från den grundstam som din citron är ympad på. På bilden kan man se att stammen är förtjockad strax ovanför skottet. Det är själva ympstället så alla skott som kommer under det stället är “vildskott” och ska tas bort.

Solveig Sidblad, hortonom juli 2022

Citrusträd med rotskott, Foto: Kristina Arrnäs

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar