Brun gren på en

Fråga: Jag har i min trädgård några stora fina enbuskar och en är till hälften brun. Ska den bruna delen sågas av eller repar sig enen så småningom? Antar att det är en frostskada efter vintern.

Svar: Tyvärr, den bruna grenen på busken kan inte repa sig igen. Det är många växter som tagit stryk den senaste vintern, särskilt barrväxter. Såga bort den bruna delen. Så småningom brukar busken växa ihop och täcka över hålet som blir.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 3 2013

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar