Borrhål i nya äppelträdet

Fråga: Jag köpte ett äppelträd på en plantskola i höstas, trädet har märkningen e-planta. När jag tog av gnagakyddet för 1-2 veckor sedan upptäckte jag att det var fullt med små hål i stammen. Runt hålen är det gult fnöske. Vet ni vad det kan bero på?

Svar: Trädet har tyvärr blivit angripet av svart lövborre. Det är en liten skalbagge som lever och förökar sig i döda eller döende/ stressade träd. På våren (april-maj) kryper honorna fram och börjar flyga runt för att hitta lämpliga boplatser åt sin avkomma. De kan flyga flera kilometer i sitt sökande. En av favoritträden är nyplanterade fruktträd. Som på grund av att de är nyplanterade och inte etablerade på platsen lätt blir stressade. När de blir stressade utsöndrar de ofta en etanoldoft som skalbaggen uppfattar.

Honan landar på trädet och börjar leta efter lämpliga platser att börja borra 1 millimeter stort hål in i stammen. När hon har kommit en bit in börjar hon dessutom plantera en svamp på väggarna i gången. Det är denna svamp som larverna lever av. Efter några veckor kläcks äggen. Larverna, pupporna och de vuxna individerna lever i gångarna fram till nästa vår. Hanarna dör efter parningen som sker i gångarna. Honorna övervintrar och kommer ut nästa vår.

På unga träd brukar angreppet leda till att trädet dör. Ser man angrepp i maj-juni ska dessa träd tas bort och eldas upp. På äldre träd kan angripna grenar dör. Då räcker det med att ta bort dessa grenar.

Mer information om skalbaggen finns att läsa i SLU´s faktablad växtskydd 189 https://pub.epsilon.slu.se/17903/1/Lindel%C3%B6w_%C3%85_201026.pdf

Henrik Bodin, FOR-rådgivare

Foto: Mikael Nilsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar