Bli kvitt mördarsniglar – hur?

FRÅGA: Vilket är det bästa sättet att få bort eller skrämma bort mördarsniglarna från trädgården?

SVAR: En kombination av olika bekämpningsmetoder är det bästa, när man bekämpar den spanska skogssnigeln eller mördarsnigeln. Viktigast är att ihärdigt plocka och oskadliggöra både unga och vuxna sniglar samt deras ägg. Lär känna alla stadier och bekämpa från tidig vår till sen höst. Trägen vinner. Sniglarna trivs på fuktiga ställen, blir aktiva till kvällen, och du lär dig snart var i trädgården de helst håller till. Där är du mest effektiv med bekämpningen. Sniglar är nedbrytare, kompostmaterial är således attraktivt, dock är växter som maskros, sallat och tagetes speciellt eftertraktade, men sniglarna är allätare. Använd även fångstfällor, olika barriärer och tillåtna snigelmedel för att bekämpa sniglarna. Att skrämma bort dem är svårare, men i en torr miljö trivs de inte och försommartorka decimerar antalet effektivt. Och en snigel mindre, betyder i teorin att du förhindrar 400 nya. Sedan kan man alltid hoppas, att naturen kommer i kapp, och naturliga fiender till snigeln etablerar sig. Läs mer om snigeln och snigelbekämpning på vår hemsida https://svensktradgard.se/tradgardsrad/sniglar-och-snackor/

Lise-Lotte Björkman Hemträdgården nr3 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar