Kaprifol med fula blad

Fråga: Kaprifolen ser eländig ut. Bladen på nästan hela plantan är fläckiga, gulnar och trillar av. Det ser likadant ut hos många här omkring. Vad ska man göra?

Svar: Dåliga kaprifoler gav upphov till en hel del frågor förra sommaren. Så här säger Maj-Lis Pettersson, SLU, om saken: Det är vanligt att kaprifoler blir fula nedtill och det enda man kan göra är att klippa ner och låta dem börja om. Orsakerna kan vara flera. Står plantorna på för torr plats kan det vara fråga om mjöldagg, vilket blir särskilt tydligt om sommaren är nederbördsfattig. Är väderleken sval och fuktig frodas gärna bladfläcksvampar. Det kan också vara ett tecken på vantrivsel som blir särskilt tydlig under vissa betingelser. Något som ytterligare bör nämnas som orsak till kalhet är åldrande, och det även om kaprifolen trivs på platsen.

Ett sätt att undvika fula kaprifoler är att inte plantera dem upp mot en lodrät vägg. Sätt dem i stället så att plantan får växa fritt och forma en kulle, t ex klättrande över en sten. Då bildas det tätt med nya skott som täcker de äldre grenarna som trots allt ofta blir kala med tiden. Vid behov så klipper man plantan för att stimulera nya skott att skjuta fram.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 1 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar