Svampsjukdom på rosor, rospurpurfläck

Fråga:
Rosorna har haft ett angrepp i många år som tydligast syns på blad men också på stam/grenar. Bladen blir fläckiga i gult och brunt, sedan hål, sedan lossnar de. Äldre växtdelar mest drabbade. Inga skadedjur syns för ögat. Inga väv/mögel/löss.

Svar:
Det ser ut att vara ett kraftigt angrepp av anthracnos. Finns inget riktigt bra namn (rospurpurfläck används ibland) på denna svampsjukdom men det vetenskapliga namnet är Sphaceloma rosarum (syn. Elsinoë rosarum).

Det här är en sjukdom som troligen är ökande. För att förebygga den rekommenderas (som ofta när det gäller svampsjukdomar) att plantorna hålls luftiga genom beskärning, att sjuka delar kontinuerligt klipps bort och skickas till brännbart samt att man städar upp noga runt plantorna på hösten samt undviker kraftig gödsling. Svampens sporer övervintrar på sjuka växtdelar som nedfallna blad och angripna stamdelar.

Vid nyplantering ska man om möjligt välja en plats med förmiddagssol för att få tidigt “släpp” av morgondaggen.

Det finns inga godkända bekämpningsmedel, vare sig kemiska eller biologiska, som har effekt mot angrepp som gått så här långt. Hade angreppet nyligen dykt upp hade det möjligen gått att få effekt med upprepade behandlingar med nyttosvampen Trichoderma, handelsnamn (Binab T).

Det här kraftiga angreppet kan möjligen vara värt ett sista försök att stoppa genom att skära bort allt angripet (vilket kan innebära en stor del av plantorna – det måste finnas kvar så pass mycket att det finns vilande ögon som kan bilda nysa skott, ca 10-15 cm ovan jord) och låta de starta om. Gör detta i så fall innan hösten så ni får med så mycket blad som möjligt. En viss risk finns alltid att nya skott som växer ut på sensommaren kommer att få frostskador, men den risken får man ta.
Tyvärr tror jag oddsen att lyckas är relativt låga. Om det är så att ni har andra rosor som fortfarande är friska så vore det allra bästa att avlägsna de sjuka rosorna helt för att rädda de kvarvarande.

Henrik Morin, trädgårdsrådgivare FOR augusti 2022

Rospurpurfläck på blad, Sphaceloma rosarum Foto: Sara Davidsson
Rospurpurfläck på grenar, Foto: Sara Davidsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar