Bladlus på chili

Fråga: För cirka 14 dagar sedan upptäcktes bladlöss på cirka 20 av 40 chiliplantor. På vissa plantor var de kanske 15 löss/planta på andra lite färre. Behandlade med såpvatten och fick snabbt ner antalet till 1-5 löss/planta på 7 – 10 plantor men har fortfarande löss kvar på 5 – 6 plantor men bara enstaka löss/planta. Är det något som ska acceptera, att det finns enstaka löss kvar och utgör de i så fall ingen risk, eller ska man fortsätta spruta såpvatten till dess de är helt borta?

Plantorna står fortfarande i separata krukor och är därför lätta att besiktiga under bladen. Vill inte plantera ut dem om det finns risk för bladlusangrepp.

Svar: Eftersom bladlushonorna föder levande honor som föder levande honor o s v behövs det bara ett fåtal löss för att det ska bli många. När jag får löss på plantor i kruka, brukar jag blanda såplösning (1 msk såpa per liter varmt vatten) i en hink eller bunke, vända upp och ned på plantorna, hålla i krukan och doppa  plantorna (inte kruka, jord och rotsystem alltså) i såplösningen. Det brukar vara väldigt effektivt.

Det är vanligt att chili blir angripna av bladlöss, om det nu är någon tröst?

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar