Bladlus på chili

Fråga: För cirka 14 dagar sedan upptäcktes bladlöss på cirka 20 av 40 chiliplantor. På vissa plantor var de kanske 15 löss/planta på andra lite färre. Behandlade med såpvatten och fick snabbt ner antalet till 1-5 löss/planta på 7 – 10 plantor men har fortfarande löss kvar på 5 – 6 plantor men bara enstaka löss/planta. Är det något som ska acceptera, att det finns enstaka löss kvar och utgör de i så fall ingen risk, eller ska man fortsätta spruta såpvatten till dess de är helt borta?

Plantorna står fortfarande i separata krukor och är därför lätta att besiktiga under bladen. Vill inte plantera ut dem om det finns risk för bladlusangrepp.

Svar: Eftersom bladlushonorna föder levande honor som föder levande honor o s v behövs det bara ett fåtal löss för att det ska bli många. När jag får löss på plantor i kruka, brukar jag blanda såplösning (1 msk såpa per liter varmt vatten) i en hink eller bunke, vända upp och ned på plantorna, hålla i krukan och doppa  plantorna (inte kruka, jord och rotsystem alltså) i såplösningen. Det brukar vara väldigt effektivt.

Det är vanligt att chili blir angripna av bladlöss, om det nu är någon tröst?

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar