För varmt för tomaterna?

FRÅGA: Jag har haft mitt växthus i fyra år men får inte mina plantor att trivas. De växer fint när jag sår och driver upp dem inne. Jag odlar mest tomater. När jag planterar i stora krukor och de står i växthuset blir de trötta och hängiga. I går var det 20 grader ute och 38 grader i växthuset! Förra sommaren mätte jag över 40 grader ibland. Det finns inga skuggande träd. Blir det för varmt, vad kan jag göra? Öppna en dörr till på andra kortsidan? Det är också väldigt torrt under dagen. Jag vattnar golvet några gånger varje dag när jag är hemma. Vad ska jag göra så att växterna trivs i mitt växthus?


SVAR: Det är alltid en omställning för plantorna när de byter miljö, får större jordvolym och ska anpassa sig till nya förhållanden, så en viss reaktion får man räkna med. Skugga med fiberduk, då blir förhållandena lite jämnare. Vattna där rötterna finns innan de rotat sig i hela krukan. Bäst är att vattna mest på morgonen så att plantorna är saftspända när solinstrålningen ökar och temperaturen stiger. Blir transpirationen från bladen för hög hinner växten inte ta upp vatten tillräckligt snabbt och plantorna kan sloka även om jorden är våt. Hög näringskoncentration i krukorna försvårar även rötternas vattenupptagning. Som du själv märkt blir det varmt i växthuset och speciellt tomater vill inte ha så mycket över 30 grader, beroende även på hur långvarigt det blir.

En till vädringsdörr vore bra, men en direkt åtgärd är att måla med skuggpasta utanpå växthusglasen. Då hindras ljusstrålarna från att komma in i växthuset och det blir mindre värmealstring, men även mörkare. Gardiner inne i växthuset skuggar växterna men strålningen kommer ändå in och bidrar med värme. Skuggardiner med aluminium kan var ett alternativ. Jag tycker ändå att dina plantor ser fina ut, men försök få ner värmen i huset. Fortsätt att duscha golven för att höja luftfuktigheten under dagen. Ställ gärna fat eller hinkar med öppet vatten i växthuset för jämnare fukt och utjämning av temperaturen.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr3 2021 https://svensktradgard.se/

Foto: Kristina Holmkvist

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar