Blåbärsbuskarna vill inte!

Fråga: Mina blåbärsbuskar vill inte växa och ge skörd. Har haft dem i fem år nu och inget händer. Vad ska jag göra?

Svar: Trädgårdsblåbärs buskar brukar vara anspråkslösa och växa på de flesta platser. Men ibland vill det sig inte. Och då brukar det bero på att jorden är felaktig för blåbär. Blåbärsbuskar vill växa i en porös, lite näringsfattig jord som håller mycket vatten. Jorden ska innehålla mycket organiskt material och pH-värdet ska vara lågt. Vill plantorna inte växa kan det många gånger vara bäst att gräva upp plantorna och göra en ny odlingsbädd till dem. Det här gör man tidigt på våren innan plantorna börjar växa eller sent på hösten när plantorna har avstannat i sin tillväxt.

För att göra en optimal odlingsbädd till blåbär gräver man bort allt jord ner till 30 centimeters djup. Diametern på gropen ska vara 100 centimeter. Om det är en väldigt lerig jord grävs ett diken till en lägre punkt så det inte kan bli stående vatten i gropen utan att det rinner iväg till en lägre punkt. Gropen fylls med okalkad torv som blandats upp med barkmull, bark eller sågspån helst från barrträd. Som näring använder man blodmjöl. Det som är viktigt i fortsättningen är att förse plantorna med vatten hela växtsäsongen. Och ge en svag näringsgiva på våren. Blåbär är känsliga för höga näringstal speciellt om det är mycket kväve med i gödselmedlet.

Vill man fördjupa sig mer i hur man lyckas med sin blåbärsodling går det att läsa mer i SLU´s faktablad tillväxt trädgård 2013:7  https://pub.epsilon.slu.se/15546/1/hakansson_et_al_180621.pdf

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar