Plommonträdens utseende

FRÅGA: Funderar på två av följande plommonträd: Prunus domestica ’Experimentalfältets Sviskon’ E, ’Reine Claude d’Oullins’ E eller ’Opal’ E. Vad som inte framgår så tydligt är de olika sorternas växtsätt, om de är flerstammiga, breda, sluthöjd med mera. Detta gäller generellt om fruktträd har jag lagt märke till. Jag är ute efter ett flerstammigt träd som gärna kan bli lite brett och omfångsrikt och då är det den egenskapen som blir mer avgörande än själva fruktens egenskaper. Har ni något förslag?

SVAR: Det stämmer, fruktträdsutseende är det svårt att hitta information om. Anledningen är att man i odlingen av fruktträd försöker likrikta utseendet på alla sorter. De är förädlade på samma typ av grundstam (alla plommonsorter odlas på samma typ av grundstam) och de odlas alla som kronträd inte buskar eller flerstammiga träd. Vissa specialtyper av träd finns det som då är tänkta att bli spindelträd eller spaljéträd. Tanken är sedan att de sköts på samma sätt i hemträdgården med en årlig beskärning, som då ger ett träd med önskad bredd och höjd.

Hade man i stället odlat fruktträd på samma sätt som buskar, det vill säga odlat dem på egen rot och låtit dem växa som de vill, så hade man fått en stor variation i utseende och växtkraft. Vissa sorter hade blivit höga träd medan andra hade blivit buskträd. Om man besöker ett klonarkiv kan man få en liten bild av hur olika sorter växer, för där är man inte lika noga med beskärningen utan låter träden utvecklas mer normalt. https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellagenbanken/om-nationella-genbanken/klonarkiv-for-frukt/ En bok som ger en bild av hur olika träd av päron, plommon och körsbär växer är Anton Nilssons bok Våra
päron-, plommon- och körsbärssorter. Finns ofta att låna på bibliotek.

För dina tre föreslagna sorter så kan man säga att ’Experimentalfältets Sviskon’ är ett smalväxande träd som ofta blir högt. ’Reine Claude d’Oullins’ vill gärna växa som flerstammigt träd eller som mer lågt bredväxande träd. Trädkronan blir inte så stor och blir mer bred än hög. ’Opal’ är ett mer traditionellt plommonträd som inte blir så stort. Ett flerstammigt plommonträd är ’Allmänt Gulplommon’ som ofta är rotäkta och skjuter en del rotskott. Nackdelen med denna sort är att den ofta får en sjukdom som heter pungsjuka. Plommonen blir missbildade. Det är svårt att säga exakta höjder och bredder på fruktträden när de växer fritt då växtplatsens egenskaper påverkar utvecklingen.

Ett annat alternativ om du inte är ute efter frukten är att välja ett prydnadsträd som är mer bredväxande. Två alternativ är slån, Prunus spinosa, eller himalayabjörk, Betula utilis ssp. jacquemontii.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 3 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar