Groningsvila hos potatis

Fråga:
Vad innebär det att potatis har kort groningsvila under lagring? Vad betyder lång groningsvila? 

Svar:
Under en period på några månader efter det potatisen har skördats kan man inte få den att gro även om man ger den optimala groningsförhållanden med rätt temperatur, ljus etc. Därefter börjar den så sakteliga återfå förmågan att gro.

Men för att göra det enkelt så kan man säga att om potatis har en kort groningsvila så börjar den tidigt att gro i lagret. En lång groningsvila gör att den kan ligga längre i lager utan att börja gro. 

Det kan vara skillnad mellan sorter hur lång den perioden är (fysiologiskt), men det kan också påverkas av yttre betingelser t.ex. lagringsmöjligheter, temp mm. 

Ann-Kristin Isaksson, Trädgårdsrådgivare FOR maj 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar