Är gurkor med pyralidskada ätliga?

Fråga:
Vi har eventuellt fått pyralidskador på våra gurkor, är de ätbara? Vi har inte skickat in för provtagning så vet inte vad värderna ligger på.

Svar:
Vi kan inte ge några raka rekommendationer gällande om frukterna är ätliga utan det är en myndighetsfråga. Växterna som skadats i fritidsodling var aldrig tänkta att bli behandlade med dessa ämnen så då är frågan om det är samma regelverk som gäller som för behandling av ogräs på åkrarna?
Men det här vet vi: Våra analyser av tomatfrukt (dock bara två prov) visar att värdena för klopyralid var klart under de MRL-nivåer (högsta tillåtna mängd rester av ämnet i livsmedel) som finns för tomat inom EU. Pyralider påverkar hormonsystem som bara växterna har och bör därför vara ofarligt för människor.
Det stora problemet med pyralider är att de kan ligga aktiva i jorden under några år framöver och fortsätta skada känsliga växter.

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare FOR september 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar