Svavel eller bikarbonat

Fråga: Jag har köpt Kumulus för att behandla mjöldagg på min vindruva men på den produkten finns ingen rekommendation om hur man blandar för vindruva. Hur rekommenderar ni att jag spär ut Kumulus?
Om jag använder bikarbonat – Hur blandar jag då?

Svar: När det gäller Kumulus, svavel, blandar du enligt rekommendationerna för mjöldagg på äpple. När det gäller bikarbonat blandar du 2 tsk bikarbonat per liter vatten. Skillnaden mellan dessa båda ämnen är att svavel dödar mjöldagg och kan många gånger motverka andra bladsvampar. Bikarbonat motverkar mjöldagg och många andra bladsvampar. Det vill säga att svavel kan man vänta med att spruta tills man ser mjöldaggsangrepp. Bikarbonat måste man spruta på i förebyggande syfte. För att skapa en miljö som inte svampsporerna trivs i. Både svavel och bikarbonat är kontaktverkande vilket betyder att behandlingen behöver upprepas cirka var 14 dag. Oftare om det regnar.

Henrik Bodin FOR-rådgivare april 2023

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar