Cystnematod på potatis

Fråga:
Jag satte ca 70 st kontrollerad sättpotatis i våras lagd på gräsmatta och täckt med hö o gräsklipp. När jag tog upp min första planta så konstaterade jag att det fanns cystor på rötterna. Enligt Jordbruksverket är det troligtvis angrepp av cystnematod. Jag skulle behöva skicka in jordprov för att säkert veta. Finns det någon potatis som man kan sätta som är resistent mot alla sorters nematoder?

Svar:
Tråkig att upptäcka detta. Om det är en viss sort av potatiscystnematod kan det höra till en karantänskadegörare och ska då anmälas till Jordbruksverket. Därför är det bra att skicka in jordprover så man vet vilken sort det är. Det finns ett företag  som heter Eurofins, www.eurofins.se, som utför sådana prov. Kontakt dem för att få prisuppgift och eventuellt instruktioner för provtagning om du är intresserad.

Det finns en del potatissorter som är resistenta, men det är nog en bra ide att ta jordprov innan för att se vilken sort av potatiscystnematod det är eftersom det kan skilja mellan potatissorternas resistens. De sorter som ska vara resistenta och brukar finnas att köpa som utsäde är bl.a. Bellona, Asterix, Ukama, Lady Rosetta, Ovatio. 

Har kopierat några rader från Jordbruksverkets hemsida med lite allmänna råd:
Nematoder sprids framförallt med utsädet och med jord. Mot potatiscystnematoder finns resistenta sorter som inte uppförökar nematoderna. Andra sätt att minska mängden nematoder är med hjälp av växtföljden och mellangrödor, men nemetodgrupperna påverkas olika av grödvalet. Ytterligare ett sätt att minska populationen är med mekanisk jordbearbetning. Man bör inte odla potatis på samma ställe mer än högst vart fjärde år. (rekommendationer för norra Sverige)

Ann-Kristin Isaksson, trädgårdsrådgivare FOR augusti 2022

Cystnematod på potatis Foto: Karin Häggström

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar