Gula blad på buxbom

Fråga:

Har buxbom i 2 utekrukor (fyrkantiga som står i sol resp halvskugga). Bladen har blivit gula. Har vattnat nu i höst och kan se att det kommer nya men glest. Har inte gödslat dem någon gång då jag fick info att man inte skall göra det.
Vad kan detta bero på och vad kan jag göra?

Svar:

Symtomen på buxbomen ser ut som näringsbrist så den hade nog mått bra av lite gödselvatten under säsongen. Men nu får det vänta till nästa säsong. Eftersom den har en begränsad jordvolym i krukan så är den också extra känslig för torka. Och det var ju några mycket torra och varma perioder i somras. Torkan i sig kan göra att den inte tar upp tillräckligt med näring i den jord den har. Så till nästa säsong: ge den näring några gånger under säsongen och se till att den inte torkar ut, undvik gassande sol. Till våren kan du också toppa plantan något så den får skjuta nya friska skott.

Solveig Sidblad, hortonom oktober 2022

Gulnade blad på buxbom, Foto: J-A Johansson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar