Beskära vinrankor

Fråga: Jag har två vinrankor som växer utefter mitt verandastaket. Jag har aldrig beskurit dom och undrar nu hur jag ska bära mig åt. Är det kanske rentav för sent för att göra det i år?

Svar: Jo, det är för sent att beskära vindruvan i vår. Den ska inte klippas alls på våren eftersom den har lätt att blöda då. Vinrankor beskärs på sommaren och senhösten. På sommaren toppar man in sidoskott så att druvklasarna utvecklas bra. Alla sidoskott toppas över två blad utanför klasen och skott utan klasar toppas över två blad. Det gör man när druvan blommar. Huvudrankan/rankorna toppas på hösten, senast november, så att man spar 50-100 cm av nytillväxten beroende på utrymmet.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 4 2008

 

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar