Vad är det för fel på gräsmattan?

FRÅGA: I flera år har vår gräsmatta sett ut så här på vårarna. Jag har både gödslat och sått gräsfrö i de kala fläckarna, men marken verkar som död. Vad beror det på och vad kan man göra?

SVAR: Eftersom du har provat att så nytt frö och gödslat utan framgång, så tyder det på att jorden är för kompakt. De mikroskopiska hålrummen mellan jordpartiklarna blir ihoptryckta, luften i marken försvinner och rötterna kan inte andas. Rötterna behöver syre för att kunna ta upp vatten och näring från jorden. Gräsplantan blir försvagad och angrips lättare av diverse svampsjukdomar, som kan vara det som gör att plantan dör. Men svampbekämpning löser inte problemet, utan du behöver skapa
en luftigare jord. Står det ofta vatten i jordytan, då är markens genomsläpplighet för dålig, och hela gräsmattan måste göras om. För ett lyckat resultat rekommenderas du att ta hjälp av en trädgårdsanläggningsfirma. De kan hjälpa dig att räkna ut var markdräneringen ska läggas, för bäst effekt. När dräneringen är på plats får du finast gräsmatta, om hela jordytan/grässvålen tas bort. Därefter återfylls ytan med 10 cm gräsmattejord. Nästa steg är att grundgödsla och sedan så gräsfrö eller rulla ut en ny gräsmatta. Rinner ytvattnet undan inom några timmar efter ett kraftigt regn, räcker det med några års vertikalskärning eller luftning av ytan. Hyr en kraftig och bra vertikalskärare. Ställ in maskinen så att den går ner några centimeter i markytan. Det

blir mycket löst material att kratta bort, men det kan återanvändas i kompost och planteringar. När du har kört många gånger på ytan i olika riktningar kan du grundgödsla gräsmattan. Följ bruksanvisningen på gödselmedlet du väljer att använda. Därefter dressar du, dvs lägger ut ett tunt lager med ren sand (0–4 mm) över ytan. Sanden gör att ytan på jorden blir luftigare. Den tränger även ner i skårorna, som vertikalskäraren har gjort i jordytan. Därefter vattnar du och sår in ett tunt lager gräsfrö (1–1,5 kg gräsfrö per 100 kvm). Håll ytan fuktig så att fröna får bra markkontakt och inte torkar, när de ska till att gro. Hela denna procedur görs på våren, när gräset har börjat växa och du redan har hunnit klippa gräsmattan, eller i augusti–september.

Henrik Bodin Hemträdgården nr3 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar