Utblick i den egna trädgården

Fråga: Vad ska man tänka på vid planering av trädgården om man vill ha något vackert att vila ögonen på då man befinner sig inne i sitt hus?

Svar: I designsammanhang talar man ofta om hur man som besökare uppfattar entréer och om tomten verkligen ser representativ ut för dem som går förbi utanför? Visst är denna upplevelse viktig då man själv kommer hem och ser fastigheten från det hållet, men som husägare är det nog så viktigt vad man ser inifrån också! På vintern kan det vara njutbart att blicka ut i sin trädgård från soffan inomhus eller när man står och diskar. Värdet av något spännande att vila ögonen på kan vara mycket stort och många bra trädgårdsidéer kan födas just där i diskbaljan – om man nu har turen att ha ett fönster vid diskbänken. Så här i hösttid är det bra att tänka efter vad kommande års planteringar ska innehålla och var de ska läggas för att förgylla upplevelsevärdet av trädgården inifrån. Rätt placering av ett träd, t ex av en rönn, gör att man inifrån kan njuta av blomning, höstfärger och fruktsättning. I ett träd kan man också ha fågelmatningen hängande. Träds uttryck året om berikar inomhus (och skuggar)! Finns låga fönster i t ex vardagsrummet är det vettigt att direkt utanför inrikta sig på växter för tidiga vår-, höst- och vinterupplevelser eftersom det ofta är då man kan sitta inne och njuta av utsikten. Använd växter med vårblomning, som trollhassel, körsbärskornell samt givetvis lökar. Här platsar även de växter som har vackra vinterståndare, dvs fina fröställningar som står stadigt på vintern, som bl a kardtistel, gullris, fingerborgsblomma och olika Allium. Bra vinterbuskar är vingad benved, syren- och vidjehortensia, växter med snygg bark som olika björkar och lönnar. Städsegröna växter får vi inte glömma, där kan ju också julbelysningen placeras! Här gillar jag järnek, vanlig svensk en, friväxande buxbom och rynkolvon. I en central plantering kan också vackra stenar eller annat trädgårdspynt se läckert ut inifrån. Den mest artrika och händelserika rabatten ska placeras vid entrédörren till huset: fint när man kommer hem förstås men också fint när man går. Vid ett trädgårdsbesök jag nyligen gjorde så hade villaägarna förvisso en fin rabatt vid yttertrappan som man såg när man kom. Men när man skulle lämna huset så stod den överfulla släpkärran direkt i blickfånget – snacka om en dålig start på dagen att återigen komma på att man glömt tömma den! Terrassen, denna härliga förlängning av innemiljön, behöver också ett blickfång. Här ska blickfånget ligga en rejäl bit ut i trädgården. Det är där rosplanteringen eller de vackra, fruktbärande buskarna ska stå, det lite högre växtmaterialet som syns på håll från huset.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 5 2010

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar