Flytta mullbärsträd

Fråga:
Jag har ett paraplymullbärsträd som blivit för stort för sin växtplats. Just nu mullbär som ramlar ner på gång och terass med blå fläckar. Plus att vi får det under skor och sprider bärsaften. Vill flytta in i gräsmattan.

Svar:
Att flytta det här trädet blir inte lätt – det är i så fall en risk man får ta som alternativ till att bara ta bort trädet. Det ser ut att ha vuxit på platsen relativt länge (med tanke på stamtjockleken), det innebär att rotsystemets finrötter är rätt långt ut från stammen, troligtvis utanför kronans periferi, åt gräsmattehållet åtminstone, men kanske också under gången intill.

Att bara gräva upp trädet under senhösten med så stor rotklump som är praktiskt möjligt är en chansning som möjligen kan lyckas, men risken är stor att det ändå inte följer med tillräckligt med finrötter. Troligen kommer också en stor den av jorden att släppa från rotsystemet. Risken är därmed stor att trädet inte klarar av att etablera sig på den nya växtplatsen. Någon gång lyckas sådana försök när man har tillgång till en grävare som tar upp trädet med ett stort skoptag och flyttas till ett motsvarande lika stort förberett hål.

För att försöka öka chansen att få ett flyttbart träd kan det rotbeskäras under kommande säsong. Skär då av rötterna på våren, ca ett spaddjup (25 cm) i en så stor cirkel runt trädet som är möjligt att hantera vid flyttning, detta bör då bli i en radie strax innanför kronans periferi. Grövre rötter måste sågas av.

Ett ännu bättre sätt är att vid samma radie gräva ett smalt dike till samma djup och fylla detta med planteringsjord. I detta näringsrika dike kan sedan nya rötter bildas och som gör det troligare att en flyttning lyckas. I bägge dessa fall måste man passa trädet noga med vattning under torra perioder.  Trädet flyttas sedan när det är i vila på senhösten. Det är också bra att reducera grenverket då det inte kan försörjas av det beskurna rotsystemet.

Oavsett flyttmetod ska trädet sedan planteras på samma djup som det stått före flyttning samt stagas ordentligt så det inte står och vickar. Noggrann passning med vattning är a och o för att lyckas.

Vore det inte för att det visat sig stå på fel plats med tanke på bären skulle jag ha rekommenderat en årlig beskärning som alternativ.

Henrik Morin, trädgårdsrådgivare FOR juli 2022

paraplymullbärsträd, Foto: Kaeth Gardestedt

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar